Contingência
Deserto de si mesmo, 2015
Epicentro das coisas, 2015
Está nas frestas, 2015
Usufruto, 2015
prev / next